داده کاوی: ساختن قصر اطلاعات از آجرهای داده
یک متخصص داده کاوی، یک هنرمند است که با صبر و حوصله بسیار زیاد داده‌ها را تمیز می‌کند و به استخراج اطلاعات از داده‌ها می‌پردازد. در کارگاه داده کاوی با ما همراه باشید تا این هنر را بیاموزید.
مشاهده کارگاه
سایر برنامه‌ها
داده کاوی: ساختن قصر اطلاعات از آجرهای داده
یک متخصص داده کاوی، یک هنرمند است که با صبر و حوصله بسیار زیاد داده‌ها را تمیز می‌کند و به استخراج اطلاعات از داده‌ها می‌پردازد. در کارگاه داده کاوی با ما همراه باشید تا این هنر را بیاموزید.
مشاهده کارگاه
سایر برنامه‌ها
برنامه‌های پیش‌رو
هدفمند یاد بگیر
اساتید
در آکادمی لوپ مدرسان هر حوزه جزو بهترین‌ها در زمینه کاری خودشون .هستند و دانشجویان می‌توانند از بهترین اساتید سراسر جهان بهره ببرند
منتورها
در هر دوره‌ای که شرکت می‌کنید یک منتور با شما از ابتدا تا انتها همراهته و در طول مسیر یادگیری می‌توانید از راهنمایی‌های او بهره ببرید
منتورها
در هر دوره‌ای که شرکت می‌کنید یک منتور با شما از ابتدا تا انتها همراهته و در طول مسیر یادگیری می‌توانید از راهنمایی‌های او بهره ببرید
پروژه ها
پروژه‌هایی که در آکادمی لوپ تعریف می‌شوند همراستا با نیاز بازار است و رزمه کاری خوبی برای دانشجویان به همراه دارد