مجموعه کارگاه‌های یادگیری عمیق
شبکه های عصبی در حل بسیاری از مسائل هوش مصنوعی در حال استفاده هستند. اگر به دنبال یک آموزش جامع و کاربردی از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق هستی کافیه در مجموعه کارگاه های یادگیری عمیق ما شرکت کنی
مشاهده کارگاه‌های یادگیری عمیق
سایر رویدادها
مجموعه کارگاه‌های یادگیری عمیق
شبکه های عصبی در حل بسیاری از مسائل هوش مصنوعی در حال استفاده هستند. اگر به دنبال یک آموزش جامع و کاربردی از شبکه های عصبی و یادگیری عمیق هستی کافیه در مجموعه کارگاه های یادگیری عمیق ما شرکت کنی
مشاهده کارگاه‌های یادگیری عمیق
سایر رویدادها
رویدادهای پیش‌رو
دسته‌بندی موضوعات
هوش مصنوعی
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
علوم داده
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
علوم شناختی
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
توسعه نرم افزار
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
طراحی
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
سایر
مشاهده مطالب بیشتر
مشاهده بیشتر
هدفمند یاد بگیر
اساتید
در آکادمی لوپ مدرسان هر حوزه جزو بهترین‌ها در زمینه کاری خودشون .هستند و دانشجویان می‌توانند از بهترین اساتید سراسر جهان بهره ببرند
منتورها
در هر دوره‌ای که شرکت می‌کنید یک منتور با شما از ابتدا تا انتها همراهته و در طول مسیر یادگیری می‌توانید از راهنمایی‌های او بهره ببرید
منتورها
در هر دوره‌ای که شرکت می‌کنید یک منتور با شما از ابتدا تا انتها همراهته و در طول مسیر یادگیری می‌توانید از راهنمایی‌های او بهره ببرید
پروژه ها
پروژه‌هایی که در آکادمی لوپ تعریف می‌شوند همراستا با نیاز بازار است و رزمه کاری خوبی برای دانشجویان به همراه دارد