۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

رویداد بزرگ تک‌نات

بررسی چالش های علوم داده و هوش مصنوعی در کسب و ‌کارهای حوزه‌های سلامت و مالی

icon

حامیان مالی

icon

محل برگزاری رویداد

این رویداد به صورت آنلاین برگزار میشود

icon

زمان‌بندی

روز اول (۲۰ بهمن)

روز دوم (۲۱ بهمن)

۹ - ۱۰.۱۵

دکتر مدنی


مجید سورانی


۱۰.۱۵ - ۱۰.۳۰

استراحت


استراحت


۱۰.۳۰ - ۱۲

دکتر جعفری و مهندس توحیدی


دکتر آزمین و مهندس ذکایی


۱۲ - ۱۴

ناهار و نماز


ناهار و نماز


۱۴ - ۱۵.۳۰

دکتر طاهری و مهندس نشاط


مهندس هوربخت


۱۵.۳۰ - ۱۶

استراحت


استراحت


۱۶ - ۱۶.۴۵

مسعود فیاضی


دکتر طهرانی - حسین اسلامی


۱۶.۴۵ - ۱۷

استراحت


استراحت


۱۷ - ۱۸.۳۰

رضا نور محمدی


آرشام غلامزاده


روز اول     (۲۰ بهمن)

۹ - ۱۰.۱۵
دکتر مدنی
۱۰.۱۵ - ۱۰.۳۰
استراحت
۱۰.۳۰ - ۱۲
دکتر جعفری و مهندس توحیدی
۱۲ - ۱۴
ناهار و نماز
۱۴ - ۱۵.۳۰
دکتر طاهری و مهندس نشاط
۱۵.۳۰ - ۱۶
استراحت
۱۶ - ۱۶.۴۵
مسعود فیاضی
۱۶.۴۵ - ۱۷
استراحت
۱۷ - ۱۸.۳۰
رضا نور محمدی
روز دوم     (۲۱ بهمن)

۹ - ۱۰.۱۵
مجید سورانی
۱۰.۱۵ - ۱۰.۳۰
استراحت
۱۰.۳۰ - ۱۲
دکتر آزمین و مهندس ذکایی
۱۲ - ۱۴
ناهار و نماز
۱۴ - ۱۵.۳۰
مهندس هوربخت
۱۵.۳۰ - ۱۶
استراحت
۱۶ - ۱۶.۴۵
دکتر طهرانی - حسین اسلامی
۱۶.۴۵ - ۱۷
استراحت
۱۷ - ۱۸.۳۰
آرشام غلامزاده
icon

معرفی سخنرانان

image

آرشام غلامزاده خوئی

AI–Enabled Systems Software Architecture

image

میثم مدنی

CEO at Arnika

image

مهیار هوربخت

Tech Lead at Saman Salamat Pajoh

image

زهره جعفری

Head of Data Team at Avihang

image

امیر حسین توحیدی

ML Engineer at Avihang

image

سعید طاهری

CEO & Founder at Dr. Next

image

آرمین نشاط

Co-Founder and CBDO at Dr. Next

image

مهرداد آزمین

Co-Founder & Analytical Solutions Architect at Vista Group

image

حسین ذکائی

CEO at Vista Group

image

مجید سورانی

Head of Business Intelligence at Behsazan Mellat

image

مسعود فیاضی

Senior Executive Manager at Samsung AUT Tech

image

رضا نورمحمدی

Blockchain Researcher

icon

شتاب‌دهنده‌ها

سامسونگ امیرکبیر

icon

شرکت‌های همراه رویداد

در تک‌نات ۱ چه گذشت؟

icon

سوالات متداول

تک‌نات چیست؟
چرا باید در این رویداد حضور داشته باشیم؟
نحوه برگزاری این رویداد به چه صورتی است؟
مخاطبین این رویداد را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟