دوره‌های لوپ
کارگاه شبکه‌های عصبی اسپایکی
کارگاه شبکه‌های عصبی اسپایکی
مریم السادات میرصادقی
پیشرفته
۹ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه شبکه‌های عصبی بازگشتی
کارگاه شبکه‌های عصبی بازگشتی
محمدرضا نجفی
پیشرفته
۹ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه شبکه‌های عصبی کانولوشنی
کارگاه شبکه‌های عصبی کانولوشنی
آرشام غلامزاده خوئی - علیرضا جواهری
متوسط
۹ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه مقدماتی شبکه عصبی
کارگاه مقدماتی شبکه عصبی
علیرضا جواهری - امیرحسین هادیان
مبتدی
۹ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه جامع یادگیری عمیق
کارگاه جامع یادگیری عمیق
جمعی از اساتید لوپ
پیشرفته
۳۶ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه مروری بر روشهای بردارسازی متن و مدلسازی زبانی
کارگاه مروری بر روشهای بردارسازی متن و مدلسازی زبانی
علیرضا بیات ماکو
متوسط
۳ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه پردازش زبان ‌های طبیعی
کارگاه پردازش زبان ‌های طبیعی
علیرضا بیات ماکو
متوسط
۱۸ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه آموزش مقدماتی زبان Go
کارگاه آموزش مقدماتی زبان Go
امیر نظری
مبتدی
۳ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
کارگاه آموزش جامع زبان Go
کارگاه آموزش جامع زبان Go
امیر نظری
متوسط
۱۵ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
Machine Learning Algorithms: A Mathematical Perspective
Machine Learning Algorithms: A Mathematical Perspective
امیرحسین هادیان
متوسط
۱۸ ساعت
مشاهده اطلاعات بیشتر دوره
نمایش بیشتر دوره‌ها