مباحث اصلی آکادمی لوپ
برای ساختن آینده، نیاز به تولید اپلیکیشن‌های داده محور و اپلیکیشن های شناختی محور است و برای تولید چنین اپلیکیشن‌هایی نیاز است تا در سه حوزه علوم داده و هوش مصنوعی، علوم شناختی و تولید اپلیکیشن متخصصانی تربیت شوند که با علاوه بر داشتن تخصص در زمینه خود، شناختی از سایر زمینه‌ها داشته باشند.
هوش مصنوعی و علوم داده
با توجه گستردگی مطالب در حوزه علوم داده و هوش مصنوعی، پوشش سرفصل‌های این حوزه نیاز به دوره‌ها و مسیرهای یادگیری متفاوتی دارد.مسیرهای یادگیری همچون: یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، داده کاوی، داده‌های حجیم، پردازش زبان طبیعی و … از جمله مباحثی است که در حوزه علوم داده و هوش مصنوعی در آکادمی لوپ پوشش داده خواهد شد.
نمایش بیشتر
علوم شناختی
علوم شناختی نیز همچون علوم داده و هوش مصنوعی، حوزه‌ای بسیار گسترده و دارای زمینه‌های بسیار متنوع است. در حال حاضر، آکادمی لوپ با برگزاری دوره‌های طراحی تکالیف شناختی، آنالیز داده‌های رفتاری و لکتروفیزیولوژیکال و نیز مدلسازی شناختی به دنبال توانمند سازی متخصصان روانشناسی و علوم شناختی از نظر توان برنامه نویسی و آشنا سازی مهندسان و دانشجویان علوم پایه با مفاهیم شناختی است تا بتواند از بنیه این افراد در حوزه تولید اپلیکیشن‌های شناختی محور حداکثر استفاده را نماید.
نمایش بیشتر
طراحی و توسعه نرم‌افزار
در بخش تولید اپلیکیشن به دنبال آن هستیم که با تاکید بر تولید اپلیکیشن‌های داده محور و اپلیکیشن‌های شناختی محور، متخصصانی را آموزش دهیم که بتوانند با استفاده تکنولوژی‌های روز به پرورش ایده‌های خود در این زمینه‌ها بپردازند. تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه‌های فرانت‌اند، بک‌اند، تجربه کاربری و... را با بهره‌گیری از بهترین متخصصان ایرانی آموزش خواهیم داد.
نمایش بیشتر